Obchodní jméno: BH Medical s.r.o 
Sídlo: Obeckov 29, 99 105 Sklabiná,
IČO: 48 276 863
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 28653/S
DIČ: 2120129924
IČ DPH: SK2120129924

Telefón: 0918 632 966
Email:  info@bhmedical.sk
Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 3549231053
IBAN: SK 14 0200 0000 003549231053

Technická podpora:
+421905209156